مهر کوهسنگی

Mehr Kouhsangi

اخبار

اولین نشست عمومی خریداران واحدهای تجاری مجتمع کوهسنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی به گزارش روابط عمومی به گزارش روابط عمومی به گزارش روابط عمومی به گزارش روابط عمومی به گزارش روابط عمومی به گزارش روابط عمومی به گزارش روابط عمومی
ادامه
   
 
 
 

ارتباط با ما

تلفن : 05138454529

فکس: 38426205

پست الکترونیکی:info@Mehr-kuhsangi.com

آدرس : ایران ، مشهدمقدس ، خیابان کوهسنگی،کوهسنگی 29،بوستان بزرگ کوهسنگی