وجود با برکت مرقد منور و ملکوتی حضرت رضا (ع) و ارادت محبان به ساحت قدس آن امام همام از یکسو و رشد شتابان جمعیت شهری و ضرورت انکار ناپذیر پاسخگویی به نیاز توسعه زیر ساخت های زیارت و گردشگری در سالهای اخیرازسوی دیگر اقتضائات جدیدی از جمله توسعه الگوی بلند مرتبه سازی را در شهر مشهد پدید آورده است.

این امر اگر چه بطور اجتناب ناپذیری بر سبک و سیاق زندگی مردم و تغییـرالگوی ساخت و سازشهری اثر گذاشته، اما بی تردید به دلیل تجمیع امکانات و خدمات عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان، بهره‌ وری بیشتری را میسر ساخته است.

بنابراین نظــارت بر رعایت استــانداردها از سوی دستــگاه‌های متولی ساخت وســاز، امنیــت و ایمنی بیشتری را مورد توجــه مخاطبــان قرار داده است.

برج‌های مسکونی مهر کوهسنگی به عنوان یکی از شاخص ترین مجتمــع‌های بلند مرتبه در شهر مشــهد، در تعــامل با عملــکرد بافت پارک بزرگ کوهسنگی، منظری متفاوت را ایجاد نموده و بدلایل عدیده، مورد استقبال سرمایه گذاران و دیگر مشتریان قرار گرفته است.

این مجتمع عظیم و باشکوه با اعتنا به عوارض طبیعی دو کوه معروف کوهسنگی، به دو برج کوچک و بزرگ تقسیم شده و با ارائه خدماتی شاخص، گزیده ای از امکانات را برای آسایش و آرامش در کنار هم فراهم آورده است.